Operation

Djur som ska opereras får vanligtvis komma in på morgonen och bli kvar till eftermiddagen då de hunnit vakna till ordentligt. Normalt ska djuret vara på fastande mage sedan kvällen innan för att sövningen ska vara så riskfri som möjligt. För opererade patienter har vi jour så ni kan nå oss kvälls och nattetid om det behövs.

Vi utför tandstenstagning med hjälp av ultraljud och vi har utrustning för extraktion av tänder. Vi är även en tandröntgen.Inom mjukdelskirurgin utför vi de flesta åtgärder som kan vara aktuella. De operationer som kräver efterföljande stationärvård utför vi normalt sett inte. Det gäller framförallt djur som har mycket dåligt allmäntillstånd. Då rekommenderar vi vård på djursjukhus.