Röntgen och ultraljud

Röntgen är liksom ultraljud viktiga diagnostiska hjälpmedel. Röntgen är särskilt bra för att utreda skelettproblem men även en del mjukdelar syns bra på röntgen. Ultraljud är särskilt bra för mjukdelsundersökningar, t ex organen i bukhålan och hjärta.

Tänk på att du måste vara minst 18 år och ej gravid för att vara med vid röntgenundersökning. Om du har en mycket tung hund är det mycket bra om du har hjälp med för att lyfta upp hunden på röntgenbordet

OBS! Fr o m 21/9 2020 måste alla som vill ha HD AD - röntgen (till SKK) föranmäla detta till SKK. Detta kan göras via följande länk:

https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/halsoprogram/bestall-rontgenavlasning/