Kliniken

Kliniken som är inrymd i en äldre lagårdsbyggnad har invändigt fått en rejäl förändring. På de 300 kvm ryms reception/väntrum, 4 mottagningsrum, röntgenrum, behandlingsrum, 2 operationssalar, förberedelserum för operation, 9 vårdplatser för uppvak, lab med mera.

Vi har särskilt profilerat oss inom smådjurskirurgin, såväl allmän som led- och benbrottskirurgi. På mottagningen tar vi även hand om de flesta allmänmedicinska åkommor. För undersökning och behandling har vi hjälp av röntgen, ultraljud, laboratorium, artroskopi, narkosövervakning, genomlysning, laser mm.