Kliniken

Kliniken som är inrymd i en äldre lagårdsbyggnad har invändigt fått en rejäl förändring. På de 300 kvm ryms reception/väntrum, 4 mottagningsrum, röntgenrum, behandlingsrum, 2 operationssalar, förberedelserum för operation, 9 vårdplatser för uppvak, lab med mera.

Vi har särskilt profilerat oss inom smådjurskirurgin, såväl allmän som led- och benbrottskirurgi. På mottagningen tar vi även hand om de flesta allmänmedicinska åkommor. För undersökning och behandling har vi hjälp av röntgen, ultraljud, laboratorium, artroskopi, narkosövervakning, genomlysning, laser mm.

Av tidsskäl utför vi inte tandstenstagningar.

Vi tar inte längre emot kontant betalning därför att bankerna numer inte erbjuder kontanthantering för företag, varken insättningar eller uttag.

Betalning med swish eller kort går bra.